6 DÔVODOV PREČO VLASTNIŤ ZLATO

.


1)  Hodnota
Na rozdiel od papierovej meny, mincí alebo iných aktív si zlato udržalo svoju hodnotu počas storočí. Ľudia vidia v zlate spôsob ako zachovať a preniesť si bohatstvo z jednej generácie na druhú.

mince
 
2)  Slabá mena (americký dolár)
Aj keď je americký dolár jednou za najdôležitejších mien na svete, keď jeho hodnota klesá oproti iným menám, ako sa to stalo v rokoch 1998 až 2008, ľudí to často prinúti uložiť svoje aktíva do bezpečia čiže do zlata. Tento proces následne jeho cenu zvyšuje.
 
3)  Inflácia
Zlato je vynikajúcou ochranou proti inflácii, pretože jeho cena rastie súčasne zo zvyšujúcimi sa životnými nákladmi. Za posledných 50 rokov investori viackrát zaznamenali zrútenie akciových trhov počas vysoko inflačných rokov a súčasný nárast cien zlata.

zlatá cihla
 
4)  Deflácia
Deflácia je obdobie, v ktorom ceny klesajú, obchodná aktivita spomaľuje a ekonomika je zaťažená nadmerným dlhom. Najviac zreteľná bola v časoch veľkej hospodárskej krízy v 30. rokoch 20. storočia. Počas tohto obdobia prudko vzrástla relatívna kúpna sila zlata, zatiaľ čo ostatné ceny prudko klesali.
 
5)  Geopolitická neistota
Zlato si zachováva svoju hodnotu nielen v čase finančnej neistoty ale aj v čase geopolitických zmien, často sa o ňom hovorí aj ako o „krízovej komodite“.Ľudia sa utiekajú do jeho relatívneho „bezpečia“ keď stúpa svetové napätie, počas takýchto rokov nie raz prekonáva aj iné investície.
 
Napríklad ceny zlata zaznamenali veľké cenové pohyby v reakcii na krízu v Európskej únii. Jeho cena sa často zvyšuje najviac keď prevláda nízka dôvera vo vládu.
 
6)  Diverzifikácia portfólia
Kľúčom k diverzifikácii je nájdenie investícií, ktoré nie sú navzájom úzko prepojené. Zlato má z historicky negatívnu koreláciu s akciami a inými finančnými nástrojmi. Dôkazom je nedávna minulosť:

.

diamanty
 
Sedemdesiate roky boli skvelé pre zlato ale strašné pre akcie.
Osemdesiate a deväťdesiate roky boli zase skvelé pre akcie ale hrozné pre zlato.
V roku 2008 sa svetové zásoby zlata výrazne znížili keď investori vo veľkom investovali do drahých kovov.
 
Správny investor zlúči svoje investície zlata s akciami a dlhopismi s cieľom znížiť celkovú volatilitu a riziko.

6 DÔVODOV PREČO VLASTNIŤ ZLATO
4.5 (90%)2
.