Ako na problémy s kanalizáciou

Krtkovanie je pomoc nielen vo chvíli, kedy Vám voda vyteká von z odpadov, odtokov, presakuje z kanalizácie do okolia, ale vtedy ak si zvolíte formu účinného krtkovania ako prevenciu pred haváriou.

Je to výnimočná, profesionálna non stop služba aj vo Vašom regióne krtkovanie Malacky, ktorá je Vám nablízku a dokáže Vám pomôcť do necelej hodiny.

Modernými spôsobmi krtkovania sú dnes účinné spôsoby čistenia kanalizácie, odtoku, upchatého sifónu, drezu a výlevky pomocou známeho princípu vysokého tlaku vody alebo na princípe elektromechanického čistenia.

craftsmen-3094035_640

Obidva spôsoby sú v prvom rade účinné, používaná technika je moderná, výkonné čerpadlá alebo elektromotory sú spravidla umiestnené v servisných vozidlách, takže nezaťažujú okolitý priestor a ich výkon je efektívny.

Ponúkaná služba sa vyznačuje kvalitou, čo znamená rýchly celoročný zásah, teda non stop, účinný spôsob prečistenia odpadov, potrubí a kanalizácií, dlhotrvajúci výsledok a ponúkané doplnkové služby vodoinštalačných prác a preventívnych programov.

plumber-1162344_640

Určite si vyberte formu prevencie pomocou kamerového monitoringu potrubia s názvom TV monitoring potrubia – získate prehľad a snímky aj o skrytých závadach a získate možnosť ich čo najrýchlejšieho odstránenia. Záznam máte k dispozícii, môžete si ho preštudovať a poradiť sa s odborníkmi ako postupovať, aby ste sa vyhli havárii.

Staré kanalizácie a potrubia sú vždy problematické, najmä ak chýba dokumentácia – vtedy Vám účinne pomôže trasovanie potrubia, zistíte hĺbku v akej je uložené a takisto aj jeho polohu.

Aj zabudnutý stavebný materiál alebo korene stromov, ktoré časom prerastajú do kanalizácie spôsobujú veľké problémy – vtedy oceníte frézovanie potrubia alebo úpravu a čistenie šachtového dna.

S akýmkoľvek problémom kanalizácie alebo odpadov sa s dôverou obráťte na vyškolených odborníkov, ktorí sú takmer v každom regióne a ktorí sú tu v prvom rade pre Vás.

Posted in Nezařazené