Prečo sú muži z Marsu?

Ide len o mýtus alebo skutočne fungujeme odlišne? A prečo tomu tak je? Možno si aj vy sami kladiete otázku, ako to spolu s partnerom môžete vydržať, keď ste takí odlišní.

pár

Ako funguje náš mozog?
Výskumy dokazujú, že ženy zapájajú do rôznych činností väčšiu časť mozgu ako je tomu u mužov. Mozgová aktivita je u mužov oveľa viac sústredená do jedného miesta. U žien, naopak, sa táto mozgová aktivita oveľa viac rozptyľuje. Preto sa vám môže zdať, že váš partner je oveľa viac racionálny ako vy. Dokáže sa plne sústrediť na jednu jedinú vec, pričom na svet okolo seba pri tom zabúda. Nebojujte s tým. Ak potrebujete s mužom čosi dôležité prebrať, začnite debatu vtedy, kedy viete, že sa na vás bude môcť plne sústrediť. Prsty v tom všetkom má, samozrejme, aj evolúcia. Už od nepamäti sa musel muž vedieť sústrediť a byť ostražitý pri lovení zvery. Naopak ženy v praveku museli dávať pozor na potomstvo, pri tom zvykli zberať rôzne plody. Ako zberačky mali teda dostatočný priestor na to, aby svoju pozornosť dokázali rozptýliť rôznymi smermi.

Rozum vs. cit
Tieto dva elementy stoja proti sebe už stáročia. Niekedy sami nevieme, či sa prikloniť, na stranu srdca alebo hlavy. U žien platí, že sú viac emocionálne, krehkejšie, citlivejšie i empatickejšie ako muži. Veľmi rýchlo vycítia, keď sa zmení mužova nálada a celkovo sú pre ne dôležité medziľudské vzťahy. V mužskom svete, kde sa viac kladie dôraz na individualitu a výkon, však nie je až taký veľký priestor na emócie. Preto vám váš muž možno často dáva rozumné rady, keď vidí, že ste smutná miesto toho, aby vás jednoducho objal. Takto to je v jeho svete. Neznamená to však, že žena nevie byť racionálna a muž je len necitlivec. To nie. Jednoducho len muži dávajú najavo svoje emócie trochu onak ako ženy. Žena potrebuje o problémoch veľa hovoriť, kým muž sa miesto toho utiahne viac do seba, kým nenájde riešenie na svoju situáciu.

muž

Napriek mnohým rozdielom však muž a žena dokážu tvoriť silnú dvojicu, ktorá sa dokonalo dopĺňa. Preto buďme k sebe tolerantný a vnímajme aj to, ak ten druhý hovorí trochu iným jazykom lásky. Len tak sa dokážeme navzájom obohatiť. A nezabúdajte, že tieto banálne rozdiely sa dokážu prekonať veľmi rýchlo, ak ste si s partnerom sadli po ľudskej stránke, máte spoločné záujmy, názory a vízie do budúcna.