Služba občanom

Služba to nie je len termín spojovaný často s remeslami a obchodom. Je to pojem podstatne širšieho charakteru. Môžeme tu zaradiť :

dohoda.jpg

  • Duchovnú službu v chrámoch
  • Politickú službu občanom od poslancov, primátorov až po parlament a prezidenta
  • Divadlá, galérie, umelci- to všetko má slúžiť ľuďom
  • Vzdelávanie v školstve aj mimo neho je tiež formou služby
  • Zdravotníctvo by malo byť tiež verejnou službou občanom

Zaiste by sme všetci vedeli vo vymenovaní rôznych foriem služby pokračovať.  Podstatou a spoločným znakom je dať ľuďom niečo potrebné ale nehmotné.
K naplneniu tohto pojmu si vyberáme aj politikov z rôznych strán, združení, alebo nezávislých.
V dnešnej dobe silného negativizmu v tlači sa množstvo regionálnych politikov presadilo ako nezávislí.  Na komunálnej úrovni sa to ešte dá. Čím menšie mesto, obec, tým lepšie ľudia poznajú kandidáta.
Neviem si to ale predstaviť na parlamentnej úrovni. Vlastne sa to ani nedá- volia sa totiž politické strany. Ostáva iba veriť, že nie mediálne siete rozhodnú o tom, koho budeme voliť. Vytvárajú ilúziu výnimočných nových strán, ktoré ale ešte nevytvorili absolútne nič a jediným spojivom je poraziť súčasnú vládnu koalíciu. Nie je to málo ?

politika.jpg

Viete si predstaviť liberála, slniečkára a ortodoxného katolíka ako budú vládnuť ? Pred rokmi nadávali na stranu MOST , že išla do koalície s SNS. Programy týchto strán, ale neboli tak diametrálne odlišné v zásadných otázkach na smerovanie štátu a na rodinu ,ako základnú jednotku každého fungujúceho štátu.
Máme ohromný pretlak politických strán- všade vo vyspelom svete sa ale pri moci striedajú spravidla dve. Zoberme si príklad Nemecka. Ako náhle sa scéna štiepi, vyvoláva to nestabilitu a tá nemôže prospieť rozvoju žiadneho štátu. Že klasické strany zlyhali ?  Naozaj ? Čítali ste ich predvolebné programy a nenaplnili ich ? Alebo ste uverili podsúvaniu jednostranne orientovaných médií o tom, že u nás nič nefunguje ?