Práca môže byť zábava?

Tváriť sa, že sme vládcami vesmíru a dokážeme všetko, na čo si pomyslíme, je hlúposť a riadne naivná predstava. O opaku sa môžeme presvedčiť každý deň, ak si otvoríme nejaký vedecko – technický časopis alebo internetovú stránku, články v nich publikované nás hneď vyvedú z omylu.

vesmír

Technika sa uberá míľovými krokmi vpred
Nie sme pánmi sveta, nedokážeme riadiť ani počasie, sme závislí na prírodných živloch a odkázaní na ich milosť a nemilosť, hoci by sme veľmi chceli a niekedy potrebovali túto schopnosť, prinajlepšom by sa nám zišiel aj taký Arabelin prsteň. Len ním na prste pootočiť a všetko je tak, ako si prajeme. Pekná predstava, ale, bohužiaľ, neuskutočniteľná. No na druhej strane, vedecko-technický pokrok, ktorý sme ako ľudstvo dosiahli, je fantastický, zaznamenal nebývalý rozmach a stále pokračujeme míľovými krokmi dopredu. Mnohí ľudia len s hrôzou sledujú, ako nás technika postupne ovláda a dokonca riadi naše životy, bezmocne sa len prizeráme a niekedy máme problém si to aj dostatočne uvedomiť, čo sa to vlastne deje.

Pomáhať, nie riadiť
Technika je však veda, ktorá by nám mala pomáhať v každej oblasti života, uľahčovať ho a spríjemňovať, ale nemali by sme byť jej otrokmi, ako sa to pomaly deje. Ale smutné je, že ovplyvniť to máme možnosť len v minimálnej miere, zákonitý vývoj už nevieme zastaviť. Predsa však vieme popracovať na tom, aby sme sa aspoň pokúsili nedať sa celkom ovládnuť, len jej vplyv korigovať a držať si ju ďalej „od tela“.

peníze

Ak si veríte, je to časť úspechu
Ako príklad si môžeme uviesť kryptomeny, mnoho ľudí ich vnímajú ako nevýznamné platidlo, zainteresovanému sa to tak môže javiť, no človek, ktorý sa tomu venuje a má prehľad, vie, v čom je ich sila a význam. Opačný je pohľad, ak niečomu nerozumiete, preto je dobré, ak sa oboznámite aj s touto oblasťou podnikania. Istotne je mnoho z nás veľmi opatrných a naša nátura nie je na také riziko stavaná, treba si veriť a ísť do toho. Možno to bude pre vás ťažké, budete váhať či robíte dobre, ale niekedy treba počúvať aj vnútorný hlas, ktorý hovorí, aby sme urobili to, o čom sme presvedčení a čomu veríme, v opačnom prípadesa stane, že sa budete obviňovať, že ste to veľmi ľahko vzdali a nepokúsili sa splniť si svoje sny.